Faculty Members

Bhuvanesh Srinivasan

Dr.…

Rohit Batra

Dr.…

K G Pradeep

Combinatorial…

Srinivasa Rao Bakshi

Surface…

Balasubramanian M

Processing…

Ranjit Bauri

Solid…

Bhattacharyya Somnath

Development…

Bhattacharya S.S

Nanocrystalline…

Chakkingal Uday

Metal…

Ganesh Sundara Raman S

Deformation…

Haridoss Prathap

PEM…

Hari Kumar K.C

Gibbs…

Janaki Ram G.D

Welding…

Sreeram K Kalpathy

¬†Polymer…

Kamaraj M

Surface…

Anand Krishna Kanjarla

Computational…

Ravi Sankar Kottada

Creep…

Lakshman Neelakantan

Corrosion…

Manas Mukherjee

Processing…

Murugaiyan Amirthalingam

Welding…

Murty B.S

Nanocrystalline…

Gandham Phanikumar

Phase…

Ravi Kumar N.V

Processing…

Sampath V

Smart…

Sampath Kumar T.S.

Nano…

Sankaran S

Development…

Sabita Sarkar

Process…

Shukla Ajay Kumar

Process…

Subramanya Sarma Vadlamani

Materials…

Sundararajan G

Tribological…

Swaminathan Parasuraman

Printed…

Tiju Thomas

Applied…

Satyesh Kumar Yadav

Physics…